Metoda PDF Print E-mail

Podczas zajęć w niewielkich grupach zapewniamy komfortową, rodzinną atmosferę. Zajęcia prowadzone są dynamicznie, z dużą ilością form zabawowych. Najważniejszym celem realizowanym podczas zajęć jest umiejętność praktycznego posługiwania się językiem obcym, dlatego nacisk kładziony jest na podstawowe umiejętności posługiwania się językiem, takie jak mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Nasi kursanci nie są zarzucani gramatyką, aczkolwiek kładziemy duży nacisk na naukę słówek i zwrotów. Celem zajęć w „Pod klonowym listkiem” jest wzbudzenie pasji do nauki języka. Oprócz tradycyjnych metod nauki, za pomocą podręczników oraz ćwiczeń, wykorzystujemy w dużej mierze takie materiały dydaktyczne jak prezentacje multimedialne, piosenki. Posiadamy bogatą gamę programów audiowizualnych. Na zajęciach wykorzystujemy sprzęt audio i projektor multimedialny. Kursanci rozwijają swoje zdolności językowe również poprzez tworzenie prac plastycznych, mających w szczególności duży wpływ na przyswajanie wiedzy przez dzieci. Dla osób starszych istotnym elementem jest poznawanie kultury krajów anglojęzycznych, co wpływa w znacznym stopniu na umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Nasi lektorzy kładą duży nacisk na komunikację werbalną, prowadząc rozmowy na tematy z różnych dziedzin życia, zachęcając w ten sposób do spontanicznych wypowiedzi np. w celu wyrażenia swojego zdania lub ukazania wcześniejszych doświadczeń.

 

Ważnym elementem kursu są kilkuminutowe testy sprawdzające wiedzę nabytą na wcześniejszych zajęciach, czyli tzw. quizy. Są one przeprowadzane co 3-4 zajęcia. Dodatkowo co miesiąc przeprowadzamy większy test trwający około 20 minut. Na koniec każdego semestru kursanci zdają większy test trwający 50 minut.

Nasi kursanci mają możliwość zdalnego współpracowania się ze sobą za pośrednictwem Internetu, na specjalnie zaprojektowanej w tym celu platformie e-learningowej Moodle. Narzędzie to pozwala na prowadzenie dyskusji pomiędzy uczestnikami kursu, a także prowadzącym zajęcia, przesyłać zadania domowe, wspólnie tworzyć projekty, zdawać testy.

 

Nauka dzieci- zajęcia języka angielskiego są prowadzone z dziećmi w wieku od 3 lat, co pozwala młodym ludziom już od najmłodszych lat przyswajać wiedzę. Efektywność w nauczaniu osiągamy dzięki nowatorskim metodom uczenia dzieci np. poprzez śpiewanie piosenek w języku angielskim, powtarzaniu krótkich zwrotów czy tworzeniu wspólnie prac plastycznych rozwijając nie tylko zdolności lingwistyczne ale również manualne czy wokalne. Połączenie podstawowych czynności wykonywanych przez dzieci jak śpiewanie, malowanie czy granie w gry edukacyjne, wraz z językiem angielskim owocuje szybkim i skutecznym opanowaniem podstaw języka angielskiego. Elementem pobudzającym dziecięcą wyobraźnię  oraz zachęcającym do nauki oraz wypowiadania się w języklu angielskim, są zajęcia odbywającę się na zewnątrz, które w sposób namacalny odzwierciedlają nazewnictwo, którym są one w stanie operować np. opisując przyrodę.